شهیدابراهیــم هادے

زیبا_ترین_کلام
همسرت براے خودت است
نہ براے نمایش‍ دادن جلوے دیگران
میدانے چقدر از جوانان با دیدن همسر بے حجابــ‍ شما بہ گناه میافتند

شهیدابراهیم‌هادے

ارسال نظر » بیشتر ...

یلدا

اینم شب یلدای ما 

ارسال نظر » بیشتر ...

زندگی تان پربرکت 


❣آنچه خداوند می دهد

پایانی ندارد …

و آنچه آدمی می دهد

دوامی ندارد …🌸🍃

✨زندگیتان

پر از داده های خداوند مهربان…

ارسال نظر » بیشتر ...

یلداتون مبارک 


یلدا به همگی تون مبارک…..😋🙂🍉🍎🍉😋

ارسال نظر » بیشتر ...

عبادت 


🌷نماز، تجلى عبودیت مخلوق نسبت به خالق و رشته اتصال عبد با معبود است
آن چه که موجب تقرب انسان به خدا مى شود و انسان خاکى رابه اوج قله انسانیت مى رساندنماز است🌷
التماس دعا✋

ارسال نظر » بیشتر ...

الهی 

📝
الهی!…
کجا این دل ما را جز نگاه تو درمانیست
و کجا این دل تشنه را جز ابر احسان تو بارانی
ای زیبای زیبادوست!
ای دلربای دلکش آفرین!
ای معبودم!…
چه لذت بخش است گذر نسیم یاد تو بر دلها،
چه زیباست پرواز خاطر تو بر قلبها،
وچه شیرین است پیمودن اندیشه در جاده ی غیب ها بسوی تو،
سبحانا
“ای یگانه معبودم”
در کنارمان بگیر و دامنت را پناه جاودانه مان ساز؛
بار الها….
تو را سوگند به رحمت بی منتهایت،
رهایمان نکن
🍃🌸🍃🌸🍃

1 نظر » بیشتر ...